FAQ

שאלות ותשובות

בבניין קיימות 2 מעליות. ובאחת מהן מנגנון למעלית שבת. הפעלת המנגנון בהתאם להחלטת הדיירים.
היזם ו/או החברה המבצעת.
מועד המסירה החוזי הינו כאמור 30.11.2021. כפי שקבוע בחוק המכר, כך גם בהסכם זה, במידה ויהיה איחור במועד המסירה הנובע מגורמים התלויים בחברה, העולה על 60 ימים, ישולמו פיצויי שכירות החל מהיום הראשון לאיחור (איחור של פחות מ60 ימים מכל סיבה שהיא לא מזכה בפיצוי).
הקדמת תשלומים רק באישור החברה מראש ובכתב.

ההצמדה על תשלומי החוזה הינה לפי המדד שיהא ידוע במועד הנקוב בלוח התשלומים בחוזה, או לפי מועד התשלום בפועל, לפי המאוחר.

לזכאי בתוכנית הוקצו:
164 דירות 3 חדרים
130 דירות 4 חדרים
142 דירות 5 חדרים
12 דירות גן 5 חדרים
12 דירות גן 6 חדרים
8 פנטהאוזים 6 חדרים
זהות הדירות ומיקומן המדוייק מופיע באתר האינטרנט של הפרויקט. כמו כן ניתן ורצוי בכל עת להתעדכן במלאי הדירות הזמין לאחר תחילת ימי הבחירה.
לא. לכל מי שזכה יש אפשרות לבחור דירה.
כן, לצורכי המשכנתא, אך הוא לא בא במקומו.
ההון העצמי המינימלי הנדרש לשם לקיחת משכנתא חוץ מהמענק הוא 60,000 ₪. כך שמי שהביא הון עצמי של 60,000 ₪ נמצא במצב שברשותו בעצם יש 120,000 ₪ עליהם לא ישלם משכנתא.
מומלץ ביותר. האישור העקרוני הוא בשביל הביטחון שלכם לרכוש את הדירה בידיעה כי תקבלו מימון בעתיד. אישור זה ניתן היום בזמן קצר, עד 48 שעות, והוא אינו עולה לכם כסף או מחייב אתכם בשום צורה. כמו כן, תוקף האישור הינו ל-3 חודשים.
מועד בחירת הדירה נקבע עפ"י סדר בחירת דירות בהגרלה של משרד השיכון והבינוי. ככלל, אין אפשרות לשנותו. זוכים שאינם יכולים להגיע יכולים לשלוח את אחד מבני הזוג עם ייפוי כוח רגיל בנוסח המופיע באתר או צד ג' אחר (בן משפחה/ חבר) עם ייפוי כוח נוטריוני (גם כאן, נוסח באתר).
הפרויקט אמור לקבל היתר סופי בשבועות הקרובים. ובהתאם לכך נקבע מועד המסירה החוזי, הקבלן המבצע ערוך לתחילת העבודה וסיומה טרם המועד החוזי.
זימון אישי לכל זוכה , יחד עם פרטים מדויקים לגבי המיקום, התאריך, והשעה נשלחים אליכם בימים אלה.
לכל מי שבוחר דירה ביום בחירת הדירות תינתן האפשרות לחתום באותו היום ובאותו המקום, או לתאם מועד לחתימה עד 14 ימים מיום הבחירה.
חשוב מאוד שמי שרוצה לשמור לעצמו את האופציה לחתום באותו היום על החוזה, יביא איתו מראש גם את המסמכים הנדרשים ליום בחירת הדירות וגם את המסמכים הנדרשים ליום חתימת החוזה (כולם מפורטים בחוברת ובאתר).
ניתן לפנות לכל בנק למשכנתאות, יחד עם חוזה הרכישה, ולקבל את המענק.
לא ניתן. לכל אחד יש חלון של 45 דקות לבחירת דירה. הדירות הזמינות לבחירה באותו חלון הן האפשרויות שיהיו זמינות עבורכם. וברגע בו בחרתם דירה לא ניתן להחליפה.
כפי שהוסבר לכם על ידי נציג הבנק למשכנתאות, אחד הנתונים אותו הבנק בוחן בתהליך קבלת אישור המשכנתא הוא "שווי הדירה בשוק החופשי".
לבקשתכם, להלן מחירי המחירון של הדירות שנמכרות כיום בשוק החופשי, אך חשוב להדגיש כי מידע זה מועבר אליכם לצורך ידיעה בלבד ואין הוא מחייב את החברה או אומר כי שמאי הבנקים יכירו במחיר זה:
מחיר דירת 3 חדרים- 890,000 ש"ח
מחיר דירת 4 חדרים- 990,000 ש"ח
מחיר דירת 5 חדרים- 1,135,000 ש"ח
מחיר דירת גן 5 חדרים- 1,280,000 ש"ח
מחיר דירת גן 6 חדרים- 1,400,000 ש"ח
מחיר פנטהאוז 6 חדרים- 1,480,000 ש"ח
תשלום שכ"ט עו"ד הינו בגין רישום בית משותף ורישום זכויותיכם בטאבו. התשלום מעוגן בחוק והסכומים הינם מפוקחים.

לא. התשלום הוא בנוסף למחיר הדירה, ומשולם במעמד חתימת החוזה.

בצ'ק או מזומן או העברה בנקאית.

בפרוייקט אין מחסנים. בקומת הקרקע יש חדר עגלות לשימוש הדיירים.
מיקום פחי האשפה נמצא במתחם החניות, בסמוך לבניינים. אין חדרי אשפה בתוך בניינים. בכניסה לכל מגרש יש גם מיקום למיחזוריות.